4 loại hình sản xuất 개별생산(job shop), 배치생산(batch process), 반복라인생산(repetitive line process) 계속생산(continuous process)

· 5 min read

일반적으로 많이 이용되는 분류방법으로 자재(material)흐름의 패턴에 따라 개별생산(job shop), 배치생산(batch process), 반복라인생산(repetitive line process), 그리고 계속생산(continuous process) 등으로나누는 방법을 들 수 있음

Thông thường phân loại theo pattern “dòng chảy” của vật liệu thì có 4 loại sản xuất 개별생산(job shop), 배치생산(batch process), 반복라인생산(repetitive line process), 그리고 계속생산(continuous process). Hiểu đơn giản là đi từ sản xuất đơn chiếc (từng cái) đến sản xuất hàng loạt, quy mô lớn, liên tục continuous mà thôi. 

1. 개별생산(job shop): sản xuất đơn chiếc, hiểu đơn giản là khách order 1 cái theo mẫu mình sẽ làm theo cái đó. Giả sử bạn có cửa hàng bánh. Bạn nhận làm bánh theo idea của của khách hàng. Bánh sinh nhật, bánh mì patê hình trái tim (ha ha) bánh mì donkebab hình chiếc mũi... Đây là ưu điểm của bạn, tức là bạn có thể đa dạng nhiều chủng loại ( 다양한 품목 생산), nhạc gì cũng nhảy được hết. Nhưng nhược điểm là một lần không sản xuất được nhiều và  quy mô sẽ khó mà scale up lên được (phù hợp với소규모). Một ngày bạn chỉ làm được 4 5 cái là cùng. 

2. 배치생산(batch process): batch nôm na là một “mẻ” trong “mẻ bánh”. Bây giờ vẫn cửa hàng bánh đó, nhưng giờ làm theo ý người ta mệt lắm, lãi ít nên bạn bớt lại vài cái. Muốn bán bánh mì pate hình trái và bánh mì donkebab hình chiếc mũi thôi nên bạn mua khuôn về làm theo mẻ, 1 mẻ/ngày, 1 lượt pate trái tim, 1 lượt donkebab hình chiếc mũi. Bạn bắt đầu scale up lên được một chút. 

배치생산(batch process)

3. 반복라인생산(repetitive line process): Giờ bánh mì của bạn hot quá, cửa hàng nhiều người mua quá nên một ngày 1 mẻ không đủ, bạn tăng lên mỗi lội 5-6 mẻ/ngày. Lặp đi lặp lại. Từ loại này cũng được coi là sản xuất hàng loạt - line production rồi, phù hợp với 대규모

4. 계속생산(continuous process): Giờ vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của khách nên bạn quyết định chơi lớn, mở hẳn một công ty sản xuất bánh mì pate trái tim. Bạn phải chuẩn hoá cái khuôn làm bánh, đầu tư tiền bạc để order và mua dây chuyền sản xuất liên tục 24/7 không ngừng nghỉ, và chỉ tập trung vào bánh mì pate hình trái tim vì nó cho lãi nhiều hơn. Thực ra đến continuous process này ví dụ “bánh mì” này hơi gượng ép. Chuẩn hơn thì dạng này phù hợp với những dây chuyền sản xuất mà liên quan đến dầu mỏ, quặng... như day chuyền sản xuất gang thép (steel making) thì hơn. Bởi đặc tính quy trình làm quặng thép cần nung nóng nhiều, dừng cái nó nguội là hỏng bét =))

Steel making process

(Như Ngọc viết)

Bài viết mới

Bài viết liên quan