5 TIPS HACK ĐIỂM 쓰기 NHỜ CÔNG THỨC QUẢN LÝ THỜI GIAN 5-15-30 cho TOPIK

· 5 min read
𝟓 TIPS HACK ĐIỂM 쓰기 NHỜ CÔNG THỨC QUẢN LÝ THỜI GIAN 𝟓-𝟏𝟓-𝟑𝟎 cho TOPIK 
Chỉ áp dụng cho các bạn muốn TOPIK 6!
1. 5-15-30: Là công thức phân bổ tổng thời gian 50 phút cho câu 51+52, 53 và 54.
Cả câu 51, 52, 53 chỉ chiếm 1/2 tổng điểm nên bạn cũng tuyệt đối không được để thời gian làm > 1/2 tổng thời gian, tức 25 phút. Tốt nhất chỉ nên là 20 phút cho 3 câu đầu. 30 phút cho câu 54.
2. Muốn câu 53 ngồi trong phòng thi viết được trong vòng 15 phút thì ở nhà phải luyện viết 1 bài trong 10-12 phút.
3. Nếu các bạn mất hơn 25 phút để hoàn thành câu 51 52 53, có nghĩa là các bạn đang
- Chưa học/hiểu/vận dụng được các ngữ pháp thường gặp
- Đang xử lý câu cú quá phức tạp
- Không có một vài cấu trúc có thể áp dụng được với hầu hết các dạng 
4. Dành ít nhất 5 phút để nháp ý + note từ cho câu 54: Việc có được một dàn bài rõ ràng + keywords sẽ hạn chế tối đa việc tẩy xoá, luống cuống, lưỡng lự => tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều.
5. Câu 54 thì mở bài/kết bài không cần cầu kỳ, nên ngắn gọn.
Thân bài nên nêu RÕ LUẬN ĐIỂM + GIẢI THÍCH VỪA ĐỦ/LOGIC. Tuyệt đối không tham câu dài mà thành lan man!
Chúc các bạn sớm flex bằng TOPIK 6
~ 𝑾𝒓𝒊𝒕𝒆𝒏 𝒃𝒚 𝑵𝒉𝒖̛ 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑺𝒎𝒂𝒓𝒕 𝑻𝑶𝑷𝑰𝑲 ~

Bài viết mới

Bài viết liên quan