Quiz 1: Vi khuẩn và virus con nào bự hơn? 바이러스와 세균의 크기는...?

· 5 min read

❓ 퀴즈1. 바이러스는 세균보다 크기 더 작다. 맞다/틀리다?

❓ Quiz 1: Virus có kích thước nhỏ hơn vi khuẩn. Đúng hay sai?

🌼 정답: 맞다 - Đáp án: Đúng nha


Chúc mừng 43% ạ

𝐌𝐨̛̉ 𝐫𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐇𝐚́𝐧 𝐇𝐚̀𝐧: Chữ 세 trong 세균 có nghĩa là 細 (vi, tế) chỉ những thứ siêu nhỏ như

✅ 세포: tế bào (cell)
✅ 미세먼지: bui siêu nhỏ, tức là bụi mịn (fine dust)
✅ 자세히: 1 cách tỉ mỉ (in detail)

💎 참고: 바이러스의 특성:
세균보다 크기가 작아 광학 현미경으로 관찰할 수 없으며 세포 구조가 없다.

💎Tham khảo: Đặc tính của virus
Nhỏ hơn vi khuẩn nên không thể quan sát được bằng kính hiển vi quang học và không có cấu trúc tế bào.

Các bạn chú ý story của page Smart TOPIK để cùng học nha <3

À bạn nào còn nghĩ ra từ gì có chữ 세 có nghĩa là siêu nhỏ nữa thì cmt cho Jinju biết nữa nha.
#vikhuẩn #virus
#SmartTOPIK
#tiếngHàn

Bài viết mới

Bài viết liên quan