Vì sao danh hoạ Vincent Van Gogh tự cắt tai của chính mình (고흐는 왜 자신의 귀를 잘랐을까?)

· 5 min read

91296847_3051235854991827_1315585784555765760_o

“P/S: Bạn nào muốn học tiếng Hàn, đặc biệt ôn TOPIK thì bấm vào đây Smart TOPIK nhé

Có ai thắc mắc là tại sao ông ý cắt tai trái mà ở bức tự hoạ thì bên bị cắt lại là tai phải như mình không??? (Câu trả lời sau phần highlight) ------------- Highlight vài từ: 1. 왼쪽: bên trái ><오른 쪽 -> tai trái 왼쪽 귀  tự suy ra tay trái tay phải, chân trái chân phải, não trái não phải… 2. 아무도 + phủ định: chẳng ai V 3. 응석부리다: nhõng nhẽo 4. 약혼: đính hôn (약속 +결혼) ; 결혼 : kết hôn >< 이혼: li hôn 5. 왕따시키다 >< 왕따를 당하다: tẩy chay, cô lập >< bị tẩy chay, bị cô lập (kiểu bully, chứ không phải kiểu boycott tẩy chay hàng hoá) 6. 재정 지원: hỗ trợ tài chính 7. 경제적, 정신적으로 의지하다: chỗ dựa tài chính, tinh thần 8. 공황 상태에 빠지다: rơi vào trạng thái hoảng loạn (thường về mặt tinh thần) 9. 붕대를 감다: băng bó -------------- Cắt tai trá mà lại vẽ băng tai phải??? wuế? "Điều thú vị người ta nhận ra ở đây là chiếc tai băng bó là tai phải, trong khi thực tế ông đã cắt tai trái. Điều này cũng liên quan đến phần lớn tác phẩm tự họa của Van Gogh, được vẽ với người mẫu là chính mình trong gương. Nó tạo cho ông cảm giác về sự đối diện không chỉ là hình ảnh mà còn là bản thể được nhìn thấy trong các trạng thái khác nhau khi chứng bệnh của ông diễn biến thất thường." ------------- Source: Tổng hợp từ nhiều nguồn https://www.nocutnews.co.kr/ https://brunch.co.kr/ http://www.donga.com/news/article/all/20091227/25069877/1 http://www.yekyong.com/bbs/board.php?bo_table=news&wr_id=38

Bài viết mới

Bài viết liên quan